Автоматични биохимични анализатори


Категория на документа: Физика


Автоматични биохимични анализатори
І. Функции и видове.
ІІ. Устройство и принцип на работа.
ІIІ. Приложения.

1. Необходимост от автоматизация (автоматични биохимични анализатори)
* Автоматизацията в медицинските лаборатории е необходима за:
* Съкращаване на времето за провеждане на изследванията
* Намаляване на вероятността за грешки
* Подобряване на точността
* Намаляване на персонала
* Автоматизирани системи в медицинските лаборатории

Биохимичните анализатори са част от системата за автоматизация в
медицинската лаборатория, която:
* Съгласува работата на различните автоматични анализатори
* Съпоставя и обработвастатистически резултатите
* Съхранява архив, търси и издава нужната информация
* Обменя информация с други автоматизирани системи

2. Основни предимства на биохимичните анализатори
* Автоматичните биохимични анализатори
* Увеличават производителността на лабораторията
* Подобряват качеството на изследванията (по-малка вероятност за грешка, по-добра точност)
* Подобряват условията за труд
3. Проточни и дискретни анализатори
* Видове биохимични анализатори
* Проточни анализатори - целият аналитичен процес, включително измерването се провежда в непрекъснато движещ се поток на
пробата
* Дискретни анализатори - аналитичните реакции за всяка проба се провеждат в отделни съдове; измерването се провежда при неподвижна проба

4. Сравнение между проточните и дискретните анализатори
* Предимства на дискретните анализатори:
* Изключва се взаимното влияние между пробите
* По-висока производителност
* По-широки възможности за избор на метода за изследване
* По-лесна промяна на програмата
* Недостатъци на дискретните анализатори:
* Пряка експозиция на персонала от пробите

5. Начини за отстраняване на белтъците от пробите в проточните и в дискретните анализатори. Отстраняване на белтъците
* В проточните анализатори - чрез диализатор (система от мембрани, пропускащи само нискомолекулните съединения)
* В дискретните анализатори - чрез центрофугиране или силно разреждане

6. Едноканални и многоканални анализатори
* Едноканални анализатори - в даден момент се извършва само едно изследване
* Многоканални анализатори - едновременно се извършват няколко изследвания

Анализатори с програмируеми канали
* Канал с неизменна програма - може да извършва само един вид изследване
* Програмируем канал - може да се пренастройва и да изпълнява няколко вида изследванияСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Автоматични биохимични анализатори 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.