Автоматични биохимични анализатори


Категория на документа: Физика7. Кинетични измервания

Кинетичните измервания с биохимични анализатори определят скоростта на протичане на някакъв процес

Примери:
* Активност на ферменти
* Скорост на биохимични реакции

8. Устройство на едноканален проточен анализатор

І - Дозиращо устройство
ІІ - Устройство за разбъркване
ІІІ - Диализатор
ІV - Термостат
V - Система за измерване и регистрация

9. Работа на едноканален проточен анализатор
* На входа на дозиращото устройство І постъпват:
* Реактиви (1)
* Въздух за отделяне на пробите една от друга (2)
* Въздух за разбъркване (3)
* Изследваната проба (4)
* Разреждащ разтвор (5)
* Пробите се поставят в статива на анализатора (може да са няколко десетки)
* Перисталтична помпа в дозиращото устройство І подава по тръби пробите, разтворител, нужните реактиви и въздух за разбъркване
* В диализатора ІІІ се отделят белтъците и другите високомолекулни съединения
* В термостата ІV пробата получава нужната за изследването температура
* Подготвената проба постъпва в системата за измерване ирегистрация на разултатите V

10. Пренастройване на проточен анализаторза друг вид изследване. Проточният анализатор изпълнява едно изследване върху серия проби
* За провеждане на друг вид изследване е необходимо:
* Да се сменят съдовете с реактиви и разреждащ разтвор
* Да се настрои режимът на работа - скорост на подаване на веществата, филтри в колориметъра, температура на термостатиране и др.

11. Разделяне на пробите в проточен анализатор
* По време на изследването в тръбата с пробата се подава въздух за разбъркване с разреждащия разтвор
* След приключване на изследването на дадена проба по тръбите се подава въздух, с което пробите се отделят една от друга и не се допуска смесването им

12. Устройство на едноканален дискретен анализатор. Основни блокове:
* Устройство за подготовка на пробите
* Спектрофотометър
* Устройство за регистрация на резултата

Движение на пробите в дискретен анализатор
* За всяка проба се използват двойка контейнери с вместимост по
5 ml-един за изходната проба и втори за разредената и смесена с реактиви проба
* Контейнерите преминават през няколко последователни позиции, като на всяка престояват едно и също време
* Например, отделните проби постъпват в анализатора през 30 секунди и резултатите им излизат през 30 секунди (производителност 120 теста в час)

13. Работа на дискретен анализатор. Принцип на действиеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Автоматични биохимични анализатори 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.