Автоматични биохимични анализатори


Категория на документа: ФизикаНа отделните позиции се извършва:
* Пренасяне на част от пробата (от 10 μl до 300 μl) в реакционния контейнер
* Разреждане и разбъркване
* Добавяне на реактиви и разбъркване (до краен обем около 4 ml)
* Термостатиране
* Измерване

14. Основни измервания с биохимичен анализатор. Примери за вещества, определяни количествено с биохимични анализатори.

Определяне концентрацията на:
* Хемоглобин
* Албумин
* Общ белтък
* Креатинин
* Ензими
* Триглицериди
* Билирубин
* Урея
* Пикочна киселина
* Глюкоза, лактоза, сукроза, галактоза, ксилоза
* Натрий, калий, калций
* Хлор
* Фосфор
* Етанол, метанол
* Водороден пероксид и др.

15. Основни характеристики на биохимичен анализатор
* Режим на работа (проточен/дискретен)
* Методи за измерване (вкл. кинетични)
* Производителност (брой тестове в час)
* Методи за калибриране
* Интерфейс за компютър
* Памет за тестове и данни

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Автоматични биохимични анализатори 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.