Елементи за провеждане и съхраняване на флуиди


Категория на документа: Физика


3,40
3,20
3,00
2,80


2. Тръби, тръбни съединения, компенсатори

Тръбите се произвеждат от материали, съобразени с физико-химичните параметри на провежданите флуиди: стомани (ниско и средновъглеродни, молибденови, хром-молибденови и д.), чугуни, мед, медни и алуминиеви бронзове, олово, етернит, текстолит, полимерни материали и др. Изборът на материал зависи от налягането, вида и температурата на флуида. От значение са и икономическите съображения.

Според вида на материала и предназначението си тръбите се изработват чрез леене, заваряване (шевни), протегляне, развалцоване, екструдиране. Стандартизирани са по вътрешен диаметър, дебелина на стената и дължина.

Тръбните съединения служат за свързване на тръби с еднакви или различни диаметри, да отклоняват част от флуида, да свързват към инсталацията други елементи (арматура, измервателни уреди и др.).

Неразглобяемите тръбни съединения се осъществяват чрез заваряване, запояване или залепване, според материала и деберината на тръбите и други особености на инсталацията (фиг. 1). Заварката е най-добрата и най-плътната връзка, подходяща за високи налягания. Използват се челни (без или с подготовка на краищата на тръбата, фиг. 1а) или ъглови заварки. При запоените съединения, поради изискването за топлоустойчивост и корозоустойчивост, най-подходящи са сребърните припои. Въпреки високата им механична якост се препоръчва достатъчно голямо припокриване на тръбите , за да се повиши устойчивостта им срещу вибрации (фиг. 1б и 1в) [7].

а) б) в)

Фиг. 1. Неразглабяеми тръбни съединения: а - заварено (подготовка на краищата на тръбите), б - запоено (залепено), в - запоени присъединителни накрайници

Разглобяомите съединения са основно резбови и фланцови. В някои случаи, когато е необходимо бързо и лесно сглобяване и разглобяване се използват байонетни и др. подобни съединения.

Резбовите съединения (фиг. 2) могат да се използват, когато дебелината на тръбата позволява да се нареже резба. При тънки тръби са приваряват (припояват) по-дебели части от тръба или присъединителни накрайници (фиг. 1в). При тръбопроводи с малки диаметри и високо налягане се използват съединения с врязващ пръстен (фиг. 2в).

а)

б) в)

Фиг. 2. Резбови съединения

а) стандартни резбови съединения (фитинги) [7]
отляво надясно: вътрешен преход, коляно, тръба с дълга резба и гайка (за разглобяване на тръбопровода), муфа, нипел, преходен тройник 90°, преходна муфа, тройник 90°, тапа, дъга 180°

б) съединение с холендър

в) съединение с врязващ пръстен

Фланцовите съединения (фиг. 3) са лесни за монтаж и демонтаж. Фланците са стандартизирани според условния диаметър и условното налягане. Фланците с гладка уплътнителна повърхнина (фиг. 3а) се използват за налягане да 2,5 МРа. При по-големи налягания (4 до 20 МРа) се използват фланци със стъпало (фиг. 3г), а при опасност от избиване на съединението - фланци със зъб и глъб (фиг. 3б). За улесняване на монтажа и при неметални тръби се използват свободни фланци (фиг. 4). На фиг. 4б е показан фланцово съединение за високо налягане.

Фиг. 3. Фланцови съединения с неподвижни фланци
а - отлят фланец, б - заварен фланец (челна заварка), в - заварен фланец (ъглова заварка), г - отлят фланец със стъпало, д - фланец на резба

а) б)

Фиг. 4. Фланцови съединения със свободни фланци
а - за нормално налягане, б - за високо налягане

Компенсаторите служат за поемане на термичните деформации (удължаване, скъсяване) в тръбопроводите, с което се намаляват допълнителните натоварвания при температурни промени. На фиг. 5 са показани някои от най-често използваните компенсатори.

Фиг. 5. Компенсатори [7]
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Елементи за провеждане и съхраняване на флуиди 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.