Елементи за провеждане и съхраняване на флуиди


Категория на документа: Физика


Тръбопроводи с плоски стени

Тръбопроводи за въздух и горещи газове (с температура, която не причинява нагар) могат да се изработван от ръби с квадратно или правоъгълно сечение от стоманена ламарина. Колената се конструират на базата на плоски разгъвки.

Отоплителни и охладителни агрегати по-лесно се вграждат в тръбопроводи с правоъгълно сечение, отколкото в тръбопроводи с кръгло сечение. Подходящи са за вентилационни и аспирационни системи.

Тръбопроводите с плоски стени са по-неустойчиви от тези с кръгли тръби и са склонни към резонанс. Този недостатък се отстранява с подходящо оребряване или обмазка. Разходът на материал при еднакво напречно сечение е по-голям, отколкото при кръглите тръби.

Основни изчисления

При зададен дебит и допустима скорост на флуида се определя необходимото сечение на тръбите. За кръгло сечение с диаметър

(1)
където

е дебитът, ;

- скоростта на флуида, ;

- диаметърът на отвора на тръбопровода, .

От формула (1) се определя необходимият диаметър.

Протичането на флуида през тръбопровода е свързано със загуби, водещи до намаляване (пад) на налягането.

където

е общата (сумарната) загуба на налягане;
- загубите в линейните части на тръбопровода;

- сумата от местните загуби във фитингите, арматурата и др.

- загубите от свободното изтичане на флуида в края на тръбопровода.

От хидродинамиката (аеродинамиката) са известни формули за определяне на тези загуби. Те зависят от квадрата на скоростта на флуида. Падът на налягането се взема предвид при определяне на необходимото налягане на входа на инсталацията, респ. за избора на помпи (вентилатори) и изчисляване на необходимата им мощност.

Минималната дебелина на стената на тръбите се изчислява от теорията на тънкостенните съдове под налягане при или по формулата

(2)
където

е условното налягане;

- допустимото напрежение на опън за материала на тръбата;

- коефициент на сигурност ( = 1 за безшевни тръби и < 1 за шевни тръби);

= 1 ÷ 3 mm - добавка към дебелината на стената за отчитане на възможната корозия.

За стоманени дебелостенни тръби ()
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Елементи за провеждане и съхраняване на флуиди 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.