Елементи за провеждане и съхраняване на флуиди


Категория на документа: ФизикаСалниковата втулка се притиска към уплътнението чрез шпилки, болтове (с чуковидна глава, с ухо и др.), а при малки условни диаметри чрез гайка (фиг. 14) или се завива във вътрешна резба на капака (фиг. 7)

Фиг. 11. Основни елементи на вентила [7]

а) б) в) г)

Фиг. 12. Закрепване на затвора (тарелката) към вретеното [5]
а) със сачми; б) със скоба; в) с гайка (1), срязан пръстен (2) и законтряща шайба (3);
г) с гайка и законтряща шайба

а) б) в)

Фиг. 13. Конструкции на двигателната гайка [5]
а) лят мост с резба в материала на капака; б) лят мост с бронзова втулка с резба;
в) мост на шпилки с бронзова втулка със сглобка и стъпало

а) б) в) г)

Фиг. 14. Притягане на салниковата втулка чрез [5]:
а) шпилки; б) болтове с чуковидна глава; в) болтове с ухо; г) гайка

Предимствата на вентила са: възможност за плавно регулиране (дроселиране) на потока, сравнително малък ход на затвора, износоустойчивост (уплътняващите повърхности не се трият), сравнително простата обработка на уплътнителната повърхнина на тялото.

Основните недостатъци са по-високите хидравлични загуби, сравнително голямата строителна дължина, голямото натоварване на вретеното и резбата, както и споменатата по-горе непригодност за флуиди с голям вискозитет и твърди включвания.

Споменатото като недостатък натоварване на вретеното от налягането на средата прави вентилите подходящи за предпазни и възвратни арматури.

На фиг. 15а е показан предпазен вентил с пружина, на фиг. 15б - възвратен вентил от засмукващия край на тръбата на непотопяема водна помпа, а на фиг. 15в - възвратен вентил с пружина.

а) б) в)

Фиг. 15. Вентили [8]

а) предпазен; б) възвратен; в) възвратен с пружина

3.3. Шибъри

При шибърите потокът на флуида протича праволинейно, което обуславя малките хидравлични загуби.

Съществуват различни начини за осигуряване притискането и уплътняването на затварящите повърхности. Най-често срещаните конструкции на затвора са твърд клиновиден затвор (фиг. 16а), еластичен клиновиден затвор и успореден затвор (фиг. 16б), като конструкцията на последния осигурява притискането на уплътняващите повърхности.

Преместването на затвора се осъществява от въртящо се (фиг. 17а) или невъртящо се (фиг. 17б) вретено. В първия случай, при отваряне и затваряне не се променя строителната височина на шибъра. За разлика от вентила, при шибъра налягането на средата не натоварва директно вретеното и резбата.

За намаляване износването на уплътняващите повърхнини и за избягване натоварването на вретеното на огъване, в тялото на шибъра се правят направляващи, а в затвора - канали. Свързването на затвора към вретеното трябва да позволява самонагаждане на уплътнителните повърхнини.

а) б)

Фиг. 17. Шибъри [8], [9]

а) с въртящо се вретено; б) с невъртящо се вретеноСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Елементи за провеждане и съхраняване на флуиди 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.