Елементи за провеждане и съхраняване на флуиди


Категория на документа: ФизикаПри висока температура на флуида, когато затворът е нагрят повече, отколкото тялото на шибъра, при шибърите с твърд клиновиден затвор има опасност от заклинване. Колкото ъгълът между уплътняващите повърхнини е по-малък, толкова по-голяма е тази опасност. Наклонът на уплътняващите повърхнини за невисоки температури е около 1:20 (ъгъл при върха 5˚ 44"). За високи температури се препоръчва ъгъл при върха 10˚ [8].

Наред с малките хидравлични загуби, основно предимство на шибъра е малката строителна дължина. Това предимство спрямо вентилите е очевидно при големите условни диаметри. Подходящ е за високовискозни флуиди.

Недостатъци на шибъра са: високата себестойност, трудната обработка и ремонт на уплътняващите повърхнини, непригодността за високи налягания и температури, както и за флуиди с твърди включвания или склонност към кристализация, големият ход на затвора и др.

Шибърът е подходящ за включване и изключване на даден тръбопровод, но не и за регулиране. Използват се при газопроводи с ниско налягане и температура до 120˚С, при водни и петролни тръбопроводи, за материални тръбопроводи за флуиди без утайка, за сгъстен въздух и вакуум-тръбопроводи с голям диаметър и др.

Литература
1. Анурьев, В. И. Справочник конструктора-машиностроителя. Москва, Машиностроение, 1982.
2. Генов, Г., Пенков, Г. Конструкции на тръбопроводна арматура. Бургас, Печатна база при ВХТИ-Бургас, 1984.
3. Гуревич, Д. Ф. Трубопроводная арматура. Лененград, Машиностроение, 1975.
4. Гуревич, Д. Ф., Шпаков, О. Н. Справочник конструктора трубопроводной арматуры, Ленинград, Машиностроение, 1987.
5. Игнатов, В., Ингилизов, И. Ръководство за упражнения по приложна механика, ІІ част, Машинни елементи. София, Техника, 1988.
6. Панайотов П. и др. Курсово проектиране по машинни елементи. София, Техника, 2001.
7. Попов Б. Машинознание. София, Техника, 1976.
8. Проспектни материали на фирмите Alley&Maclelland, Babcock, Fratelli Pettinaroli, Hawle, Intersigma, Termoenergetika, Vogel.
9. Христов и др. Пресмятане и конструиране на машинни елементи. София, Техника, 1980.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Елементи за провеждане и съхраняване на флуиди 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.