Физични основи на електроматериалознанието


Категория на документа: Физика


Специфичната проводимост γ е постоянна величина [участък О'А' от кривата γ = γ(E)].

При интензитет на полето Eн всички токоносители, които се образуват под действие на външен йонизатор, достигат до електродите без да рекомбинират, затова по-нататъшното увеличаване на Е не води до промяна на J - получава се така нареченият наситен ток с плътност Jн [участък АВ от кривата J=J(E) на фиг. 21.4]. При нормални условия за сух въздух Eн=0,6 (приблизително 1 ), а Jн е от порядъка 10-15 . Съгласно уравнение (21.7) в тази област специфичната проводимост γ намалява [участък А'В' от кривата γ=γ(E)].

При интензитети на полето, превишаващи Eкр (критичен интензитет) ускорените йони и електрони придобиват толкова голяма енергия, че започват да йонизират срещнатите по пътя им молекули. Това води до рязко увеличаване на J [участък ВС от кривата J=J(E)]. Нараства и γ [участък В'С' от кривата γ=γ(E)]. За сух въздух при нормални условия Eкр е от порядъка 106 V/m.

Въз основа на приведените данни за Jн, Ен и Екр може да се направи оценка на γ и ρ за сух въздух при нормални условия. От уравнение (21.7).

В т. А (респективно А')

,

съответно

Ω.m.

В т. В (респективно В')

,

съответно

Ω.m.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Физични основи на електроматериалознанието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.