Физиологичното действие на електричния ток върху човешкия организъм


Категория на документа: Физика


Уврежданията, предизвикани от електичен ток се наричат електротравма. Такава травма се получава при действието на техническо (промишлено) електричество.
Електричният ток предизвиква телсни уврежданиячрез непосредствено съприкосновение с тялото на човека или чрез предмети, намиращи се под напрежение, но на разстояние т. е. без непосредствен контакт с проводника, по който тече токът.

Разнообразието на действие на електричният ток върху човешкият организъм се определя от следните фактори:
1) Физически параметри на тока: напрежение, сила, съпротивление. Като се различават два типа ток прав и променлив. Постоянният ток е по-малко опасен от променливият. Като най-опасен е променливият ток с честота от 40-60 Hz. Различава се и ток с високо напрежение - по високо от 250 V. Смъртоностните поражения се предизвикват най-често от ток с ниско (110-220 V) и високо напрежение (220-380V). Практиката показва, че ток над 50мА за 1 сек е вече опасен за живота, а над 100мА обикновено е смъртоносен.

2) Съпротивление на тъканите на човешкият организъм - тъканите и органите на човека имат различна проводимост на тока с различно съпротивление. Съпротивлението на кожата в различните места на тялото не е еднакво. Вътрешните органи и тъкани са добри проводници на електричния ток. Съпротивлението на тъканите към електричният ток нараства в следната последователност: кръв, слизести обвивки, черен дроб, бъбрек, мускул, мозъчно вещество, сухожилия, нервна тъкан, костна тъкан, кожа.

3) Продължителността на действие на тока върху организма - колкото действието на ел.ток и площта на контакт са по-големи толкова по-голямо електричество преминава през тялото на човека и толкова по-тежки разтройства се получават във вътрешните органи. При контакт с високо напрежение се образува волтова дъга (искра), но с темепература 3000-4000 градуса, която причинява овъгляване, при което рязко се повишава съпротивлението на овъглените тъкани и това води до бързо прекъсване на контакта.

4) Условия на околната среда - има значение за включване на човека във веригата или заземяване на тока през човешкото тяло. затварянето на веригата може да стане и чрез струя вода. Разпространяване на електричният ток в организма е възможно, ако има условия за влизане и излизане на тока. Когато човек се допира едновременно до два електрода, говорим за двуполюснмо включване. Условията за заземяване зависят от това дали той е сух или мокър и от материята на дрехите. Сухият под и въздух са лош проводник, докато влажният под, и влажният въздух са добри проводници. Мокрите дрехи, металните части улесняват протичането на тока. Голямо съпротивление имат гумени, кожени и копринени части на дрехите и обувките.

5) Състояние на организма - всеки фактор, който потиска реактивността на ЦНС (централната нервна система) прави организма по-издръжлив на действието на тока и обратно. Всички увреждания на общото състояние на организма го правят по-чуствителен към действието на тока, особено заболявания на сърдечно-съдовата система, дихателната система и др.
Изходът на елктротравмата зависи от пътят, по който токът преминава през организма. най-опасен е пътят през главният мозък и през сърцето. Елекричният ток в организма протича през кръвта, тъй като тя е богата на електролити, и по мускулите.

Електричният ток оказва местно и общо действие. Местното действие се проявява с:

- термично действие - повърхностна некроза на кожата, до евентуално овъгляване на тъканите, включително и на костите

- механично действие - разкъсване на дрехи, сплитане на костми, разрушаване на целостта на тъканите с формиране на рани по тях, разкъсване на вътрешни органи и счупване на костите на скелета

- електролитно действие - разпадане на мастните киселини в мястото на изхода и входа на тока

Общото въздействие на тока върху организма се проявява с дранене, което може да възбуди или потисне жизненоважни функции до пълната им парализа. Непосредствената причина за възникване на смъртта на мястото на произшествието може да бъде: шок, спиране на дишането или сърдечната дейност. Спиране на дишането настъпва вследствие на рефлекторно дразнене на дихателния център, или при преминаване на тока през главата. Прекратяване на сърдечната дейност настъпва вследствие на фибрилация на сърдечния мускул. Счита се, че високото напрежение действа предимно на дихателния център, а ток с ниско напрежение - на сърцето.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Физиологичното действие на електричния ток върху човешкия организъм 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.