Геометрична оптика


Категория на документа: Физика


ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

1.Предмет на оптиката

Оптика - учение за светлината.

Раздел от физиката, изучаващ свойствата и физичната природа на светлината, взаимодействието на светлината с веществото, получаването на образи в оптичните прибори.

Светлина - оптическата област на спектъра на ЕМВ: УВ, видим, ИЧ
- сходство на методите и приборите за изследване;
- начин на получаване

, c = 3.108m/s

Оптичен диапазон - 10nm -1 mm;

3.1016Hz - 3.1011Hz

Видим диапазон - (400 - 760) nm;

(7,5 - 4).1014Hz

Видима светлина

Излъчва се от:
* Слънце
* Светодиоди
* Различни видове газонапълнени лампи
* Лазери

Разпространява се лесно през чиста атмосфера.

Оптиката се разделя на:
- Геометрична оптика или лъчева оптика. ((  0) ; език на геометрията)
- Физическа оптика или вълнова оптика. (Физическа природа на светлината)

Светлинен лъч:
- Математически смисъл - линията, по която се разпространява светлината; безкрайно тънък сноп светлина;
- Физически смисъл - достатъчно тесен светлинен сноп, с крайно напречно сечение, който може да съществува изолирано от другите снопове.

2. Основни закони на геометричната оптика или лъчева оптика

a) Закон за праволинейното разпространение на светлината

Светлината в прозрачна еднородна среда се разпространява по права линия. (Евклид, 300 г.пр.н.е.).

Ако траекторията на светлинния лъч не е права линия, то средата не е еднородна
Експериментално доказателство:
- образуване на сянка при осветяване на предмет от точков източник;
- получаване на изображение чрез малък отвор.
Нарушение: При отвор ~ 1µm образ не се наблюдава, екранът е равномерно осветен. Обяснявя се от учението за дифракцията (Физическа оптика).Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Геометрична оптика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.