Геометрична оптика


Категория на документа: ФизикаПри ъгъл на падане, по-голям от граничния ъгъл i1гр, се наблюдава само отразен лъч.

При ъгъл на падане, равен на граничния ъгъл i1гр, пречупеният лъч се плъзга по граничната повърхност.

Граничен ъгъл за ПВО от Среда - вакуум
Среда
Граничен ъгъл
вода
49о
диамант
24о
оптично стъкло
42о
лед
50о


Нарушение (в, г): При малка разделителна повърхност - обяснявя се от учението за дифракцията (Физическа оптика).

Явлението пълно вътрешно отражение намира приложение в много оптически устройства. Най-широко и интересно е приложението на това явление в оптичните влакна.

Оптичното влакно (light guide) е проводник, предназначен за насочено предаване на светлинни сигнали (светлинни лъчи). Оптичните влакна се използват като алтернатива на медните проводници за телекомуникация, защото са гъвкави и могат да бъдат свързани заедно в кабел за пренасянето на информация на големи разстояния.
Връзките в глобалната Интернет мрежа се изпълняват от кабели с оптични влакна.

Оптичното влакно се състои от сърцевина - тънка, прозрачна нишка (с диаметър от няколко mm до няколко m), най-често от стъкло или кварц, около която има обвивка, състояща се от диелектричен слой с по-малък показател на пречупване от този на сърцевината. Светлинният лъч, попадащ в началото на влакното се разпространява по него, без да излиза от вътрешната му част - сърцевината, вследствие на многократното пълно отражение от покритието. При силно нагънати оптични влакна обаче, законът за пълно вътрешно отражение се нарушава и светлината частично излиза от влакното през страничната повърхност.

Направлението, което се занимава с разработването и използването на оптичните влакна се нарича влакнеста оптика. Използването на влакнестата оптика изисква не само оптични влакна, но и подходящи оптоелектронни прибори, които преобразуват пренесената оптична информация в електронна. Такива са миниатюрните полупроводникови лазери и високоскоростните свето- чувствителни диоди. При пренасяне на информация с оптични кабели на огромни разстояния се използва опорен лазерен сноп, който подържа мощността на пренасяния сигнал.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Геометрична оптика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.