Курсова работа по практикум по методика


Категория на документа: Физика


Дидактически
материали
Време
Актуализация-
Фронтална беседа върху знанията за електрически вериги

Въпроси за беседата:
1) Изразете закона на Ом
2) Колко начина на свързване на източниците познавате?
3) Изразете еквивалентното съпротивление на последователно свързани консуматори
4) Изразете еквивалентното съпротивление на успоредно свързани консуматори

-U=R.I
-последователно и успоредно свързване
-R=R1+R2

-1/R=1/R1+1/R25 мин

Работа върху новото съдържание:
Преход

Метод дискусия

Мисловен експеримент

Възприемане:

Затвърждаване

Проблемен въпрос: Защо когато използваме продължително време един уред проводниците се загряват?

На този въпрос ще отговорим този час, когато се запознаем с новата тема.

Учителят обявява заглавието на новия урок. Електрична енергия. Закон на Джаул- Ленц

Въпрос за ръководената дискусия: Електричната енергия в какви видове енергия се преобразува?

Учителят показва на децата постера

Запишете си първа точка. Единица за енергия

Запишете подточка а) обозначение

Запишете подточка б) количество топлина

Учителят чертае на дъската движението на тока през проводника
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по практикум по методика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.