Механични взаимодействия


Категория на документа: ФизикаV 2 ;

= Р<1г или

(6.77а) с1Т = (1*А.
Изразът (6.77а) представлява първата диферен ална форма на теоремата за изменение на кинетичн енергия на материална точка.
Елементарното изменение на кинетичната енер на материална точка е равно на елементарната работа действащите върху нея сили
Втората диференциална форма се получава к разделим (6.77а) на елементарното време с!1
(6.776) = Р . където Р е мощността не
Ако Мои М са начално и крайно положение
движещата се по траекторията си съответно със скорс У0 и V материална точка М след интегриране на (6.38
се получава

V2
2 V
-т—-— = 2 = |р<1г,
п
м0м
-Т0 = АмоМ-
(6.78)

т
Т
1С НЪ
,, ,-:,-,-„ 1;-,:-;,-_-.-1: ;:0.-г.3 :Р интеграл

гия на материална точка. Изменението на кинетичната енергия за определен участък от движението е равно нг тоталната работа на действащите сили в същия участък.

.3. Теорема за изменението на кинетичната енер гия на механична система
За 1 - тата материална точка (уравнения (6.41)) сле,я

умножаване на двете му страни с с1г| и същите преобразувания,
като за материална точка, се получава:
(.IV- - - <
ггь —-с!й =Ес1г1- +Е с1й;
I ^ I 1 1 1 1/
X
(6.79) (1
= а*А1 + с!*л;
2

Фиг. 6.21
броя материални точки следва

(1 = 1,2,...п).
След сумиране на за п

п
п
2^Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Механични взаимодействия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.