Облаци и облачност. Видове облаци и начин на образуване.


Категория на документа: Физика


Купесто-дъждовни (Cumulonimbus - Cb)- Облачни маси, представляващи мощни възвишения във вид на кули, връхните части на които имат влакнеста структура. Cb обикновенно се свързват с проливен дъжд и град.

Разкъсани дъждовни облаци (Fractonimbus - Fr nb )- Това са ниски, сиви, мрачни облаци на лошото време. Образуват се под слоевете на високите слоести, слоесто купестите, слоесто дъждовните и купесто дъждовните облаци и не се срещат самостоятелно. Те могат да образуват почти непрекъснат слой, маскиращ по-горния облак. Самите те не дават валежи, а се прекосяват от валежа на по-горния облак.

ОБРАЗУВАНЕ НА ОБЛАЦИТЕ

Ако попитате един учен физик колко пъти водата е по-тежка от въздуха, ще ви отговори: около 800 пъти. Следователно и водните пари са по-тежки от въздуха 800 пъти. Кое принуждава тежките водни пари се издигат на 1000 метра, на 2000 метра, на повече от 6000 метра и да извършат огромна работа?
Днешната наука не може да отговори на този въпрос. Може да ви обяснят как водни капки кондензират, колко видове облаци има, но как се образуват и издигат, не.
Нещата не са толкова сложни, но не са и съвсем прости. Земята плува в океан от етерни частици, основната част от които са свободни електрони. Атмосферата и земята представляват плочи на голям кондензатор. Само че потенциалът на този кондензатор има различни локални стойности на различни области. Значи земната повърхност и небе представлява решетка от много на брой отделни гигантски кондензатори, които често променят полярността си. Те се променят с времето по интензивност и по знак. Когато земната повърхност се нагрява от слънчевите лъчи, тя става положителна относно високите части на атмосферата. Когато настъпи нощ, Земята излъчва топлина и става отрицателна спрямо атмосферата.
Топлината е причината за изпарение на водата, а електричеството е причина за нейното издигане. Водните капки се привличат от положителното електричество. Щом Земята излъчва топлина, тя изпарява и вода. Високите въздушни маси стават положителни, а земната повърхност става относително отрицателна. Тогава водните капки се привличат нагоре. Ако земята е топла и също положителна, зарядът на кондензатора е нисък и водните пари не могат да се издигнат. Те се стелят над земята като мъгла и кондензират като роса.
Когато облаците са се образували, идва момент електрическият потенциал да стане 0 или да се обърне по знак обратно - земята да стане положителна, а атмосферата отрицателна. Тогава облаците се спускат надолу и започва конденз на капки, завалява дъжд. При спускане на облаци надолу се получава сгъстяване на електричните заряди. При определена височина и електрически потенциал, започват разряди във вид на мълнии. Светкавиците или мощни електрически разряди създават звукови вълни - гръмотевици. Тогава рязко спада потенциалът между земя и небе, завалява веднага силен дъжд.
През лятото потенциалът на земята се сменя често, изпаренията са по-големи, въздушните течения са по-силни. Нахлуване на студен етерен слой от голяма височина може да предизвика адиабатно свиване или разширение на облаците, което води до кондензация във вид на дъжд или на градушка. За да се избегне този процес или да се изпревари падане на градушки, се изпозуват ракети, разпръскващи сребърен йодид. Този агент увеличава проводимостта между земята и облацците, като сваля бързо електрическия потенциал и предизвиква обилен дъжд, преди да започне кондензация във вид на градушка.
През зимата земята се нагрява слабо и през повече време се запазва отрицателна. През повечето зимно време земята е отрицателна, а областта на облаците е положителна. Затова времето се задържа за дълго време облачно. Гръмотевиците зимно време са рядко явление. Затова, когато се получи натрупване на облаци в два или повече слоя един над друг, най-долният слой започва да става отрицателен, разреждането става бавно и парите падат във вид на сняг, като процесът е бавен и продължителен. Може да вали в продължение на дни непрекъснато.
Напоследък много се говори и пише за програмата на САЩ HAARP. Това е технология, която действува подобно на калиевия йодид чрез мощни високочестотни лъчения се предизвиква бърза промяна на знака на електрическия потенциал на големи територии. Чрез наблюдение от спътници може да се установи къде има големи влажни въздушни маси и да се преизвика бързо изливане на въздушната влага. По същество това е климатично електронно оръжие за масово унищожение, базирано в Аляска, като се предизвикват изкуствено урагани, наводнения, суша и земетресения. В по-голямата си част последиците от тези експерименти са непредвидими, но почти винаги водят до катастрофални изменения на климата. Експериментите с това оръжие напоследък зачестиха.
Това е накратко обяснението за образуване на облаците и механизма, създаден от Природата за кръговрат на водата.

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Облаци и облачност. Видове облаци и начин на образуване. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.