Определяне на биоимпеданс


Категория на документа: Физика


НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

Термостат (водна баня), платинови електроди, камера, физиологичен разтвор, филтърна хартия, дръжка от растение (мушкато), 96 % С2Н50Н, цилиндър, линия.

ОПИТНИ ЗАДАЧИ
I. Определяне на импеданса на растителна тъкан.

A. Зависимост от междуелектродното разстояние.

Единият електрод на измервателната верига се фиксира в края на листната дръжка, а другият е подвижен. Подвижният електрод се мести по дължината на дръжката през определено разстояние (1 сm). Може да бъде осъществен и втори вариант - поставят се няколко фиксирани електрода и се променя мястото на свързване във веригата.

На всяко зададено разстояние на екрана на осцилографа се появява фигура на Лисажу. С подходяща промяна на стойностите на променливото съпротивление мостът може да бъде балансиран и фигурата на Лисажу да премине в права линия. Измерванията се правят при фиксирана честота на тока.

Б. Зависимост от продължителността на химично въздействие.

Същите измервания се правят и след третиране на листната дръжка с етилов алкохол (за 10, 20 и 30 минути съответно), като за всяка продължителност на въздействието се построява нова зависимост на същата графика.

Получените стойности за биоимпеданса се записват в таблица.
Таблица 1. Зависимост на биоимпеданса (kΩ) от разстоянието между електродите.
Разстояние между електродите, cm
1
2
3
4
5
контрола

10 min етанол

20 min етанол

30 min етанол


Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Определяне на биоимпеданс 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.