Оптичната радиометрия


Категория на документа: Физика


0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Фr,t мW
61.83
53.75
46.73
40.63
35.32
30.7
Фа,t мW
0
3.606
6.814
9.568
11.963
14.054


4. Графика:

Качествена зависимост на оптичният поток от обекта и оптичният поток от атмосферата от разстоянието.

5. Изводи:

Потокът на оптично лъчение от обекта намалява с увеличаване на разстоянието, заради нарастващата екстинкция в атмосферния канал на оптоелектронната система. Оптичният поток от атмосферния обем нараства с увеличаване на разстоянието, заради нарастването на излъчването от атмосферния обем.

Трябва да се отбележи, че количественото съотношение между двата потока не е съвсем точно, заради неотчитането на изменението на обемните коефициенти на поглъщане и разсейване, както и на температурата на атмосферата в зависимост от разстоянието, на което се намираме.

Изчисленията обаче дават достоверно качествено отношение на изменението на оптичните потоци във функция от разстоянието.

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Оптичната радиометрия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.