Пазар на ел. енергията в България, Австрия и Франция


Категория на документа: Физика


 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО

СТОПАНСТВО

ФИЛИАЛ гр.Хасково

СПЕЦИАЛНОСТ ИКОНОМИКА И БИЗНЕС

КУРСОВА РАБОТА

по дисциплина

Международен маркетинг

Тема: Пазар на елетрическа енергия в България,Австрия и Франция за периода1990-2013г.

Изготвил: Проверил:

Елеонора Тодорова доц.д-р Светла Бонева

Факултетен №10115056

Поток №702

Група №7008

Хасково

Съдържание

1.Производство на електрическа енергия в България за периода 1990-2013...................................................................2

1.1"АЕЦ -Козлодуй"ЕАД......................................................3

1.2.ТЕЦ- Марица Изток 1......................................................5

1.3.ТЕЦ-Марица Изток 2.......................................................5

.4. Възобновяема електрическа енергия.......................................................................................6

2.Оптималното използване на енергията...........................7

3.Производство на електрическа енергия в Австрия......................................................................................9
....................................................................................................10
4.Производство на електрическа енергия в Франция....................................................................................11

5.Особености на маркетинга.................................................12

6.Анализ на цените на електрическата енергия в България .......13

7.Използвана литература.....................................................14Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Пазар на ел. енергията в България, Австрия и Франция 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.