Планети и екзопланети


Категория на документа: Физика


Синьозеленият цвят на планетата се дължи на метана в атмосферата ѝ, който поглъща червена светлина. На планетата духат ветрове с скорост от 40 до 160 м/сек. Като те почти винаги са насочени към посоката на въртене на планетата. Уран също има пръстени. Те бяха открити през 1977 г., когато бе наблюдавано преминаването на диска на планетата пред една звезда, и по късно фотографирани от "Войджър-2" те се различават от тези на Юпитер и Сатурн. Пръстените са съставени главно от ледени топчета и дебелината им не надвишава 100 метра.Те са общо девет на брой. Разстоянието между отделните пръстени е изпълнено с силно разредена прахообразна материя.
3. Строеж
Уран е един от четирите газови гиганти в нашата слънчева система и е съставена предимно от скали и вода, а водородът, хелият и метана са нейната плътна атмосфера. Астрономите считат, че Уран е формирана от същият материал - замръзнала вода и скали, от който са съставени и повечето луни на планетата. С нарастването на планетата налягането и температурата във вътрешността са се увеличили, превръщайки леда в гореща течност. Знанията ни за вътрешната структура на Уран са резултат от заключения от радиуса на планетата, нейната маса, период на ротация и формата на гравитационното поле. Уран има относително малко скално ядро, с радиус около 2000 км, тежащо колкото Земята и нагрято до около 6650°C. Над него е разположена мантия с около 10-12 земни маси, богата на вода, метан, амоняк и други елементи, които са под високо налягане. Външната обвивка е от молекулярен водород, хелий и метан и е с около 1-2 земни маси. Дълбоката плътна атмосфера е съставена от около 83% водород, 15% хелий и 2% метан, амоняк и воден лед. Температурата на повърхността на облаците е -214°C.

4. Oрбита и въртене
Една от най-характерните черти на Уран е наклонът на неговата ос на въртене от почти 90 градуса. Вследствие на това в дадени части от нейната орбита един от полюсите е обърнат директно към Слънцето, докато другият остава в постоянна сянка. През останалото време Слънцето изгрява и залязва нормално.
5. Спътници
Понякога Уран е видим с невъоръжено око в много ясна нощ. Уран има 20 именувани спътника плюс един наскоро открит. Те образуват класове: 11 малки тъмни вътрешни, 5 големи и един новооткрит (на по-голямо разстояние). Повечето имат почти кръгла орбита, с изключение на четирите външни - овална орбита. Всички спътници на Уран носят имена на персонажи от творби на Шекспир или Едгар Алън По.

Спътници Разстояние (000 км) Радиус (км) Маса (кг)
--------- --------- --------- --------
Cordelia 50 13 ?
Ophelia 54 16 ?
Bianca 59 22 ?
Cressida 62 33 ?
Desdemona 63 29 ?
Juliet 64 42 ?
Rosalind 70 27 ?
Belinda 75 34 ?
Puck 86 77 ?
Miranda 130 236 6.30e19
Ariel 191 579 1.27e21
Umbriel 266 585 1.27e21
Titania 436 789 3.49e21
Oberon 583 761 3.03e21
Caliban 7169 40 ?
Stephano 7948 15 ?
Sycorax 12213 80 ?
Prospero 16568 20 ?
Setebos 17681 20 ?

6. Иследвания
Уран е първата планета, открита с помощта на съвременната наука. Преди обаче тя да бъде разпозната като планета, множество от астрономи са я класифицирали като звезда. За най-ранно наблюдение се смята това на Джон Флемстид през 1690 г. когато той я записва под каталожен номер 34 Телец. Сър Уилям Хершел открива планетата през 1781 г. и ѝ дава името Звездата на Джордж в чест на краля на Англия Джордж III. По-късно германският астроном Йохан Боде предлага името на бога от древногръцката митология Уран.
През 1986 г. Вояджър 2 минава покраи Уран. Този апарат е единственият изучавал планетата от близко разстояние и засега не са планирани други мисии до Уран. Апаратът е изстрелян през 1977 г. и се сближава с Уран на най-малко расзстояние на 24 януари 1986 г. Тогава се намира на 81 500 км от облаците на газовия гигант. Вояджър изучава състава на атмосферата на планетата, открива 10 нови спътници и изучава уникалното време на Уран, причинен от наклона на оста - 97,77°; и проучва планетните пръстени на Уран. Вояджър 2 проучва в детайли петте най-големи спътници на Уран и деветте познати пръстена и открива два нови. През 1977 година са открити пръстени, лежащи в екваториалната плоскост. Всеки пръстен има ширина от няколко километра и не може да се наблюдава от Земята. Тези пръстени били открити по време на окултация (закриване на звезда)

Нептун
1. Физически характеристики
Нептун е осмата планета и най-външния газов гигант в Слънчевата система. Тя е четвъртата по размери и третата по маса. Поради значителната ексцентричност на орбитата на Плутон, Нептун понякога е най-отдалечената от Слънцето планета. Нептун носи името на римския бог ( гръцкия - Посейдон) на морето Нептун. Символът на планетата е стилизирано изображение на тризъбеца на Нептун ( ). Нептун е по-малка по размер, но има по-голяма маса от Уран. Тя е открита по теоретичен начин на 23 септември 1846г. Нептун се върти около Слънцето на разстояние 4,504,000,000 км. (30.06 AU), има маса 1.0247х1026кг. (17.23 пъти по-голяма от земната) и диаметър по екватора 49532 км. (3.88 пъти по-голям от земния). Околоосното му въртене е с продължителност 18:25.55 часа, а обикаля около Слънцето за 164.82 земни години с орбитална скорост 5.43 км/сек.

2. Атмосфера
Атмосферата на Нептун е съставена от водород 85% хелий 13 и метан 2%.Именно метан предава синьо зеления цвят на планетата, защото поглъща червената светлина.Температурата на планета варира от -193 до -153 С. на Уран тя е около -193 С, но Нептун получава 2,5 пъти по-малко енергия от Слънцето в сравнение с Уран. Затова при него, както при Юпитер и Сатурн, трябва да се допусне наличието на допълнителен източник на енергия.Атмосферното налягане варира от 1-3 бар в зависимост от местоположението. По повърхността на планетата не се наблюдават никакви детайли. Различават се отделни бели петънца както по повърхността на земен океан. Ето защо едно петно, което бе забелязано да се движи, получи името "скутер".Това петно е характерно за Нептун и наподобява червеното петно на Юпитер.То представлява гигантски атмосферен вихър, които се движи с скорост около 2000 км./h. (в по тъмно синьо на снимката). Нептун има пръстени това беше потвърдено от "Войджър-2" на 26 август 1989 г. до тогава само се предполагаше за съществуването им.Широчината на пръстените варира от 15 км. до 5800 км.Най-отдалечения от тях се намира на 62,930 км. от Нептун, а най-близкия на 41,900 км.Масата на пръстените за сега е неизвестна.Те са съставени от малки прахообразни частици, които са се отделили вероятно при сблъсъците на метеорити със спътниците на Нептун. Магнитното ѝ поле е под голям ъгъл спрямо оста на въртене на планетата (47°) и отместено поне 0,55 радиуса на планетата (13 500 km) от геометричния център. Магнитното поле се генерира от движение на заредени частици във вътрешността на планетата, но детайли относно точния механизъм на това движение все още не са известни. За разлика от тази на Уран, атмосферата е богата на метеорологични явления. За Нептун е характерно Голямото тъмно петно с размери близки до тези на Земята и еквивалентно на Голямото червено петно на Юпитер. За разлика от това на Юпитер обаче, тъмното петно на Нептун изчезна през 1994 г. и скоро след това се появи друго. Специфично за газовите гиганти е наличието на облаци високо в тяхната атмосфера хвърлящи сянка върху по-нискоразположените облаци.
3. Строеж
1. Скално ядро
2. Мантия от вода, метан, амоняк и други елементи
3. Слой молекулярен водород, хелий и метан

За вътрешният строеж на Нептун може да съдим от нейните радиус, маса, период на въртене, форма на гравитационното й поле и от поведението на водорода, хелия и водата под високо налягане. Предполага се, че Нептун има скално ядро с маса, колкото Земята. Ядрото е обгърнато от мантия, богата на вода, метан, амоняк и други елементи, които са под високо налягане и висока температура. Мантията има маса, 10-15 пъти по-голяма от земната. Над мантията се намира външен слой с една или две земни маси, съставен от молекулярен водород, хелий и метан. Синият цвят на Нептун се дължи основно на поглъщането на червения цвят на светлината от метана в атмосферата, но има и някои допълнителни, все още непознати фосгени, които придават на облаците този наситен син цвят. Атмосферата му е съставена предимно от водород и хелий с малко количество метан, а температурата там е около минус 220°С. Както на повечето газови планети, и на Нептун бушуват огромни бури. Скоростта на вятъра на Нептун е най-голямата в цялата Слънчева система - около 2000 км/час.
4. Спътници
Нептун има 13 известни естествени спътници.[10] Най-големият от тях е Тритон, открит от Уилям Ласел само 17 дни след откриването на Нептун. През 2004 г. беше оповестено откритието на пет малки спътника, имащи неправилна форма.[11] Тритон е достатъчно близо до Нептун за да бъде заключен в синхронна орбита и бавно се приближава навътре и евентуално ще бъде разкъсан, когато достигне границата на Рош. Тритон е най студеният обект измерен в Слънчевата система с температура −235 °C (38 K). Вторият познат спътник на планетата (по ред на разстоянието) е Нереида и има една от най-ексцентричните орбити в Слънчевата система. От юли до септември 1989 Вояджър 2 открива шест нови спътника. Пет нови спътника са открити през 2002 и 2003 и са оповестени през 2004 г. Нептун е римският бог на морето и затова спътниците на планетата са именувани на по-малки морски божества.
5. Изследване
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Планети и екзопланети 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.