Светлина


Категория на документа: Физика


Дължина на вълната на дьо Бройл- се нарича вълна свързана с дадена частица, нейната дължина, според хипотезата се определя напълно от масата и скоростта на частицата.
Първото уравнение на дьо Бройл свързва дължината на вълната λ с момента на частицата p. От формулата на Планк за връзката между честотата и енергията на фотона
E = h.ν
и уравнението на Айнщайн за връзката между енергия и маса
E = m.c2,
съгласно хипотезата на дьо Бройл за вълновите свойства на материята приравняваме двете части на уравненията и получаваме
h.ν = m.c2
Доколкото
ν= c/λ
можем да заместим честотата в лявата част с отношението между скоростта на светлината c и дължината на вълната λ, след което получаваме дължината на вълната на дьо Бройл:
λ = h/p = h/m.v

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Светлина 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.