Температура на въздуха, температура на почвата, слана


Категория на документа: Физика


XII
Год.
Рилски манастир
-21,9
-23,0
18,2
-10,6
-7,6
-0,4
0,5
2,0
-5,1
-6,1
-14,7
-18,0
-23,0

Най-ниската месечна абсолютна минимална температура на въздуха се наблюдава през м.Февруари ,а най-високата през м.Август.Годишната абсолютна минимална температура на въздуха е -23,0C.

Таб.31 Средни и крайни дати на последния пролетен и първия есенен мраз и средна продължителност на свободното от мраз време
Станция

Последен мраз


първи мраз

Средна продължителност

Най-ранна дата
Средна дата
Най-късна дата
Най-ранна дата
Средна дата
Най-късна дата
на свободното от мраз време
Рилски манастир
15.III
1.V
8.VI
21.IX
5.X
8.XI
156

Най-ранната дата на последния пролетен мраз е 15.III,най-късната на 8.IV.Най-ранната дата на първия есенен мраз е 21.IX,а най-късната 8.XI.Средната продължителност на свободното от мраз време 156 дни.

Том 4 "Вятър"

Таб.1 Средна месечна и годишна скорост на вятъра(м/сек)
СтанцияСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Температура на въздуха, температура на почвата, слана 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.