Тропична атмосферна циркулация. Видове и причини.


Категория на документа: Физика


РЕФЕРАТ

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ГР.София
ДЕПАРТАМЕНТ-ESCB404D

ОТ

Марьо Митков Манолов
F57366

НА ТЕМА

"Тропична атмосферна циркулация. Видове и
Причини".

Климатологията, това е наука за климата неговия вид, състояние, разпределение-то на повърхността на Земята и промените във времето. Климатологията е система на географската наука и я характеризира най-силно. Понякога се определя и като географска част на метеорологията и е като нейна надстройка. Тя е по-висша част от метеорологията, затова може да се учи само след метеорологията. В тези науки които които касаят физиката на атмосферата имаме основни понятия (в метеорологията основно понятие- метеорологично време,а в климатологията метеорологичен климат или направо климат) времето касае не голяма част от земната повърхност от даден момент и обгваща физически параметри. Носител на метерологичното време е съответната въздушната маса характерна за района, а на климата е характерната преобладаваща въздушна маса за дадена част от годината и средно взета за дълъг период от време за десетки години. На тази база се отличават и климатичните пояси, климатични раиони, и т.н. Така се различават и специалните понятия мезоклимат, макроклимат, микроклимат. Те са класифицирани според райна.Макроклимата обхваща части колкото полуостров-Пиринейте, микроклимата характеризира в части колкото на голям град , мезоклимата по-малък обхват (колкото Софийското поле,плато).
Първоначалната идея и законите се зараждат в древна Гърция през 17 и 18 век.
Съвременни принципи на клафсификация на атмосферната циркулация на северното полукълбо Vangengaim-Girs. Въздушните маси са в постоянно движение по целия свят. Скоростта на движението им се отразява неравномерно, слънчевата радиация и усвояването в различни части на земната повърхност и атмосферата, земната ротация, топло и динамично взаимодействие на атмосферата с повърхността на под тях, включително взаимодействието с океана.
Една от най-мащбните единици на атмосферната циркулация е вихърът на circumpolar. Неговото формиране се причинява от лезии в полярния регион, и джобове на топлина в тропиците.
Основни фактори влияещи върху образуването на киматът на Земята е слънчевата радиация, атмосферната циркулация и естеството на основната повърхност. Съвместно се формират в различни региони на земното кълбо. Броя на входящата слънчева топлина зависи от ъгъла на падане на слънчевите лъчи,заради това при ниските географски ширини идва значително повече слънчева енергия отколкото в по-високите. Основната причина за въздушни течения в атмосферата е неравномерното разпределение на топлинна енергия в земната повърхност, което води до неравномерното нагряване на почвата и въздуха в различните зони на земното къбо. По този начин слънчевата енергия е основната причина за всичко което се случва във въздушната обвивка на Земята. В допълнение към потока на слънчевата енергия най-важните фактори, които предизвикват появата на вятър е въртенето на Земята около оста си, хетерогенността на основната повърхност и триенето на въздуха. В атмосферата на Земята се наблюдава въздушен трафик от различни мащаби-от десетки или стотици метри (локални ветрове), на стотици или хиляди км.(циклони, антициклони,мусони, пасатите и т.н.).
Основната причина за атмосферни движения е хетерогенността на отопление на различни части наземната повърхност и атмосферата. Възходът и падането на топъл, студен въздух на въртящата се земя спомага за образуването на циркулационни системи с разични размери. Събирането на мащабни атмосферни движения се нарича обща циркулация на атмосферата. Атмосферата получава топлина чрез поглъщане на слънчевата радиация, чрез водна кондензация на пари и трансформирането на топлина се дължи на основната повърхност. Получаването на латентна топлина в атмосферата зависи от вдигането на влажен въздух.
Тихия океан е мощен източник на топлина и вага в атмосферата. Значително пренос на топлина от повърхността на океана през зимата, където студените въздушни маси идващи от областта на топлите океански течения. Циркулацията има три форми:1) западна-W,2)източна-Е, 3)меридианна-С. Процесите образува западната(W), която се характеризира със зонални компоненти на кръговрат и бързото преминаване от запад на изтик формации. С развитието на меридианов-обръщение стоящи вълни се формират, когато има голяма амплитуда в процесите на Е С формите. Разпределението на въздушните течения по целия свят са тясно свързано с разпределението на налягането, температурата и природата на циклонна дейност. Така разпределението на вятъра близко до Земята се определя зониране, но в действителност посоката на ветровете през лятото и зимата се различават от действителните зонални ветрове в схемата. Повечето от тях имат ясно зониране на ветровете в екваториалната зона. В северното полукълбо, зимни и летни преобладаващите ветрове са североизточна посока, и на юг на вятъра и на юго-изток пасатите. Най-ясно са изразени пасатите над Тихи океан. Над континента пасатите се нарушават от друга система на токове-мусоните, което се случва поради циклонната дейност свързана с голямата температурна разлика между моретои сушата. През зимата мусони от континента към океана, а през лятото от океана към континента. Такъв мусонен транспорт на въздушни маси се наблюдава по крайбрежието на района на Източна Азия, и по-специално в морския регион.
Средно циркулация се проявяват предимно в сезонната промяна на въздушни течения към повърхността на земята между океаните и континентите известни като мусони.
Въздушните маси се движат не само по повърхността на Земята, но и на голяма надморска височина от Земята, и както в хоризонтална посока, така и вертикално. Въпреки факта, че вертикалната скорост на въздуха е по-малка тя играе важна роля в обмена на въздуха и други метеорологични явления. Синоптични карти показват, че температурата контрастира полюс-екватора, равномерно разпределени в ширина. Има относително тясна зона, където е концентрирана много енергия на атмосферна циркулация. Тя отбелязва максималните стойности на градиентите на налягането, а от там и скоростта на вятъра. За тези области е въведена височинна фронтална зона (VFZ) и силни ветрове стават известни като реактивни потоци. Обикновенно скоростта на вятъра по оста на струята е по-голяма от 30 м/сек, вертикалният наклон на скоростта на вятъра над 5м/сек.на 1 км. и хоризонтаната градиента на скоростта достига 10 м/сек. и повече от 100 км. Височината фронтална зона заема голяма географска площ. Ш ирината и достига от 800до 1000км. ,а височината от 12 до 15 км. и е с дължина 10,5км. Тя обикновенно включва един или няколко фронта и е на мястото пред циклони и антициклони движейки се по посока на основния поток.
Циклон идва от гръцки и означава кръг-това е ниско налягане в атмосферата с най-малко в центъра. Диаметърът на циклона е няколко хиляди километра. Характеризира се със система от ветрове, които духат обратно на часовниковата стрелка в Северното полукълбо и по посока на часовниковата стрелка в южното. Той се дължи на разпределението на налягането и на циркулацията на въздуха. Под влияние на триене на по ниска атмосфера се наблюдава кръгово движение на въздуха (движение от периферията към центъра) и за това там е видимо вертикално нагоре, въздух, движение и охлаждане, при охлаждането на въздуха той става влаго наситен и се формират облаци, а от там и валежи. В циклона имаме голяма разлика на налягането от центъра и периферията(така наречените големи хоризонтални градиенти на налягането), и постоянно се наблюдава силен поривист вятър (вихри). Те са разделени на две основни групи:тропичния ( ураган, тайфун), и циклоните на умерените ширини. Тропическите цикони могат да се появат по всяко време на годината в тропичните части на всички океани, с изкючение на юго-източната част на Тихи океан и южната част на Атлантически океан, Най-често те възникват между 5 и 20 градуса географска ширина. Те се характеризират с ниско атмосверно налягане в центъра за разлика от циклоните в по-големите географски ширини, за разлика от тях тропичните циклони са придружени със скоростен вятър, за възникването им е нужно висока температура на водата, мощен слой влажен въздух (така се способства вертикалния подем във въздуха)ест.да не забравяме въздушна маса и въртенето на Земята. Задълбочаването на тропичния циклон се прекратява веднага след като кинетичната енергия,поради триенето стане равна или по-голяма от енергийните доставки в областта на тайфуна поради кондензацията на водна пара. Обикновенно в ранните етапи или в зараждането на тайфуна енергията разсейвана при триенето се компенсира с енергия идваща от вън. Нарушаването на този баланс и в двете посоки води или да се подобри или се изисква Брук студен и сух въздух в центъра на тайфуна,като правило довежда до спад в латентна топлина на изпаряването. Това явление се наблюдава често когато премине тайфун през по-студени части на океана или земя. Офсетов тайфун на сушата води до увеличаване на приноса на фрикционни сили в попълването на циклона. През окезна става задълбочаване(пълнене) на тайфуна се появява в седствие на системмата му за относителни студени и топли въздушни маси. Колкото е по-голяма между въздуха,водата и по-високи абсолютни стойности, по-интензивен е процеса на конвекция. Непрекъснатото подаване на топлина и влага от океана в атмосферата води до постепенно, а понякога и внезапно освобождаване на латентна топлина на изпаряване, която се изразходва за задълбочаване на тайфуна. Повечето латентна топлината на изпаряване се изразходват за преодоляване на силите на триене и механизма да задържи и поддържа непрекъснат трансфер на топлина и влага от по-ниските слоеве на атмосферата над върха. В по-високите географски ширини те се случват самов 13% от случаите. Тропическите циклони са постигнали значителен интензитет и във всеки регион си имат свое име. В източната част на Тихия и Атлантическия океан ги наричат урагани в Далечния Изток-тайфун и т.н. Най-често се срещат в северния Пасифик (средно за година около 30 циклона). Вумерените ширини тропическите циклони се появяват в края на юни до началото на октомври, и са най-активни през август и октомври. Отличителна черта на тази група циклони е, че те са термично хомогенни (т.е. няма температурни контрасти между различните части на вихъра)м концентрира се огромно количество енергия, носят бури и обилни валежи.
Тропични циклони се ормират, където има висока температура на повърхността (над 26 градуса), и разлика между водата, температурата на въздуха повече от 2 градуса. Това води до повишаване на изпаряване, увеличаване на влага във въздуха, лойто до известна степен определя натрупването на топина в атмосферата и допринася за вертиканото покачване на въздуха. Обема на затопления въздух става все по-голем, въртенето на Земята създава завихрянето и вихърът става като гигантдки пумпал. Центъра се нарича "око". Когато то е с ясно отбелязани граници вятърът е спокоен или слаб валежите слаби. В добре развит циклон средния диаметър на окото на бурята е 10-25 км.
Циклоните имат няколко етапа:
Етап на развитие (образуване на налягането в центъра на циклона)
Млад етап на развитие-набюдава се интензивен спад на налягането сила на
ветровете на урагана образуват кръг около центъра с радиус 40-50 км.
Етап на зрялост-спад на налягането в центъра на циклона
Етап на гниене-случва се когато започва да се движи в зони с по-ниски
температури на повърхността или в спад на потока на енергия (топлина
и влага). С преминаването към умерените ширини постепенно губи своята здравина.
Едни от най-силните и разрушителни циклони, това са тайфуните срещани най-често северо-източноот Филипините. Средната продължителност на урагана е 11 дни, а максималната 18 дни. Минимално налягане което се наблюдава варира от 885 до 980 HPA. Максималното дневно количество на валежите достига 400 мм, и скорост на вятъра 20-35м.сек. Основният сезон за тайфуните в умерените географски ширини е юли и септември. Образуващ се от атмосферната циркулация е торнадото или така наречения смерч. Това е атмосферен вихър който се стълб от въздух, свързващ повърхостта на земята с купесто дъждовен облак. Те са с различна форма и размер, но приличат на фуния, като тесния край опира в земята и е заобиколен от отломки и прах. Диаметъра им е около 80м, а средната скорост им достига 180 км. при някои скоростта на вятъра достига 480 км в час. Наблюдават се на всякъде най вече в Съединените щати. Изключение прави Антарктида. Много от тях се създават в специален тип гръмотевични бури наречени "свръх бури". Те представляват въртящи се влажни гръмотевични бури, достигащи големина от 10-16км. Характерна черта за свръх бурите е, че могат да предизвикат повече от едно торнадо наведнъж , а и други метеорологични аномалии. Типични техни особености са радарното отражение, скоростта и структурата им-във вътрешността на всяка подобна буря се развива мезоциклон, който е видим чрез доплеров радар.
Циклоните в умерените ширини са малко опасни и се срещат главно в областта на атмосферен фронт, където има две различни въздушни маси. Най-често срещаните от тях обикновенно се появяват над Атлантически и Тихи океан, честотата им зависи от от времето на годината и географската област. Като цяло над европейската част са по чести през зимата, в азиатската през лятото. Те имат диаметър 2-3 хиляди мили. Времето в циклона екстратромикал ширини е хетерогенна: разграничение между предната и задната част на циклона, ляво и дясно по отношение посоката му на движение. В предната част е доминиран от твърдата слоестокупест облак, топъл фронт, вградени, широко валежи придружени с вятър от южната част на хоризонта. В задната част на циклона,студен фронт,слаби валежи придружени с поривист вятър. В лявата обикновенно тове е северната част на циклона се характеризира с метеорологични условия, които могат да бъдат описани , като нещо средно между предни и задни части на циклона. Южната част на циклона определя живота му. Тя е носител на топлата въздушна маса, и в зависимост от сезона и типа на масата въздух, времето може дасе променя в предимно слънчево, с фина мъгла или ниска слоеста облачност.

Появата и развитието на антициклона е тясно свързан с развитието на циконите, а в същото време е и един процес. В една зона се създава масов дифицит в друга пренасищане. Той се характеризира със система от ветрове. В зависимост от географския район се отличават субтропичен и екстропичен. Заемат площи сравними с размера на континента на който се развиват през зимата и размера на океана през лятото. Като цяло циклоните са 2-3 пъти по-малко от циклоните. Има области в които антициклона остава неактивен за много дълго време. Благодарение на низходящото движение на въздуха в централните части на антициклона преобадава облачно време.
Във всеки антициклон времето варира значително в различни сектори, подобно на метеорологичните условия в съседни сектори на съседни циклони. Северния край на антициклона обикновенно е пряко свързан с топлия сектор на съседен циклон. В студен сезон често се наблюдава облачност понякога слаби валежи. През летен сезон може да се развият купести облаци.
Западната част на антициклона е в непосредствена близост до зона с ниско атмосферно налягане. В студен сезон в тази част често се наблюдава слоестокупести облаци и слаби валежи. Площа на валежите е доста голяма и се доближава по дължината на изобарс. През ллетен сезон в западната част на антициклона при висока температура и влажностна въздуха често се развиват къбовидни облаци и гръмотевични бури.
Южната част на антициклона е в непосредствена близост до северната част на циклона. През зимата често се наблюдават облаци от които вали, ако има по- високо налягане се образуват често снежни бури.
Източния край на антициклона граничи със задната част на циклона. През лятото когато имаме нестабилна въздушна маса в следобедните часове се образуват кълбовидни облаци, проливни дъждове и гръмотевични бури. През зимата може да има ясно време. С различните антициклони се наблюдава разликата във времето, което се дължи във всеки отделен случай на свойствата на въздушните маси и е в пряка зависимост от сезона, затова за прогнозата за времето всеки антициклон се изследва индивидуално.
Необходимо е да бъде прогнозирано предварително до колкото може проявленията на циклоните, защото те може да доведат до неблагоприятни последици, които са разрушителни за сгради, земеделски култури и унищожителни за хората.
http://geoschool.info/2010-04-11-16-50-18?showall=1&limitstart=
http://library.thinkquest.org/03oct/01054/Cyclone/BG/cyclone.html
http://www.referati.org/rolqta-na-ciklonite-anticiklonite-i-atmosfernite-frontove-vyrhu-turisticheskata-industriq-i-turista/57888/ref/p5
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=1071
http://www.scribd.com/zeloqd/d/28533363-%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%AF
http://translate.google.bg/translate?hl=bg&sl=uk&u=http://subject.com.ua/geographic/maslyak/48.html&ei=QAp_T_uEJZDOswazu9mdBA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=10&ved=0CGIQ7gEwCThk&prev=/search%3Fq
http://translate.google.bg/translate?hl=bg&sl=ru&tl=bg&u=http%3A%2F%2Fwww.bestreferat.ru%2Freferat-34026.html&anno=2
http://translate.google.bg/translate?hl=bg&sl=ru&u=http://znaem-o-pogode.ucoz.ru/publ/uragany_ciklony_tropicheskie_shtormy/oblachnye_sistemy_tropicheskikh_ciklonov_tajfunov_uraganov/4-1-0-31&ei=Tmp7T87yEsjMtAbi9ez3AQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCEQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dhttp://znaem-o-pogode.ucoz.ru/publ/uragany_ciklony_tropicheskie_shtoСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Тропична атмосферна циркулация. Видове и причини. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.