Ултразвук - основни положения


Категория на документа: ФизикаЛинейно сканиране

Линейното електронно сканиране с многоелементни преобразуватели позволява да се получат образи в реално време. Използва се линеен набор от кристали, монтирани в общ корпус, като образуват многоелементен преобразувател. По този начин вместо механично придвижване на монокристална сонда, се премества само на лъча чрез последователното активиране на отделните кристали. Броят на кристалите в сондата отговаря на броя на линиите формиращи образа. Колкото е по-голям броят на кристалите в сондата, толкова повече лъчи се отделят и повече линии изграждат образа и той е по-детайлен.

Секторно сканиране с фазово управелние (Phased array scanning)

Полученият образ е със същите качества както при линейното сканиране. Така се постига електронно секторно сканиране. Сондата е със сравнително малък брой кристали (64), не съдържа движещи се части и е механична.

Ултразвукови преобразуватели (сонди - transducers)

Основните видове преобразуватели съответстват на основните методи за сканиране и визуализация, като А и В. Класическият монокристален преобразувател се използва за А- , М- и механично секторно В-сканиране. Електронните многоелементни преобразуватели се използват за всички видове сканиране и са практически вечни. Линейните сонди позволяват поручаването на правоъгълна сканирана равнина с равномерна гъстота на образуващите я линии (лъчи). Такива сонди (с големи размери) се използват при изследване на цели коремни органи, тъй като никоя друга част от тялото не позволява такъв голям ултразвуков достъп (прозорец - window), при който няма костни прегради между сондата и изследваната област. Секторните сонди позволяват сканирането на различни органи през малък прозорец, около 1-2 cm2. Изобразяването на големи обекти в дълбочена е лесно, но повърхностно разположени структури от двете страни на мястото на контакт не са достъпни. Най-приложимата сонда е конвексната, която съчетава характеристиките на линеарната и секторната. Кристалите на конвексната сонда са разположени по периферията на дъга от окръжност. Сондите с по-висока работна честота има по-ниска прониквателна способност на лъчите си и се използват за изследване на повърхностни структури. Пълно кръгово или широкоъгълно сканиране се прилага при трансректалните, трансезофагеалните, интравазалните и трансуретралните сонди.

Комбинирано сканиране (дуплексно и триплексно) се получава при комбинирането на А- и В- скан или М- и В-скан (дуплуксно). Ако бъде добавено и доплерово сканира се говори за триплексно сканиране.

Transversal ultrasonographic image of cat prostate (5 MHz linear probe) (Two dimensional B-mode)

Longitudinal ultrasonographic image of cat prostate (5 MHz linear probe) (Two dimensional B-mode)

Напречен ехографски образ на простата при котаракл (7 MHz sector probe) (Two dimensional B-mode)

Сагитален сонографски образ на простата при котарак. (7 MHz sector probe) (Two dimensional B-mode)

Основни командни органи на ултрасонографския скенер.

Мощност - средна мощност по-ниска от 50 mV/cm2.

Усилване - позволява визуализацията на слабо ехогенни структури.

Регулиране на усилването в дълбочина - избира се желаното усилване при определена дълбочина.

Потискане на слаби сигнали.

Дълбочина - избира се дълбочина, от която да се получи образ.

Стоп - спира и рестартира сканирането, като последният сканиран кадър остава на екрана.

Избор на режим на работа - чрез определени бутони се селектира А-, М-, В- или Доплер сканиране и визуализация.

Избор на трансдуцер.

Избор на ъгъл на сканиране - при секторните и конвексни сонди може да се избере ъгъл на сканиране под максималния възможен.

Честота на кадрите.

Печат (запис, print) - обикновено е активна след командата стоп (Freeze).

Увеличаване (лупа, magnification).

Памет за образи (image memory).
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ултразвук - основни положения 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.