Ултразвук - основни положения


Категория на документа: Физика


Завъртане (rotate)на получения обарз (горе, долу, ляво , дясно).

Обръщане (invert) в бяло-черно и обратно.

Измервания и пресмятания върху обараза.

Измерването на различни разстояния, периметри, площи и др. се изпълнява в две фази: маркиране и пресмятане. Избраните точки или граници се маркират чрез тракбол'а. След това желаният резултат се получава автоматично на екрана. Измерването на разстояния между две точки (caliper function) обикновено е с точност до 1 mm, като при сонди с по-висока честота тази точност е под 1 mm.

Артефакти в ултразвуковото изследване

Артефакти наричаме ехо-сигнали в сканирания образ, на които не съответстват анатомични структури. Артефактите могат да са от ултразвуков или електронно-технологичен пхроизход. Множествени отражения (multiple echoes) се получават при наличие на силно отразяващи преходи в близост до сондата (реверберации). Двойка успоредно разположени силно отразяващи се структури може да предизвика появата на артефакт, наречен опашка. При изследване на повърхностни обекти се използват по-високи УЗ честоти и с това се намалява мъртвата зона с множество отражения. Двойният образ се дължи на недостатъчното фокусиране на лъча, както и от сигнали отразени от конвексни или конкавни слоеве. Акустичната сянка е артефакт, който се получава зад силно отразяващи прегради поради затихване на ултразвуковата мощност. Акустична сянка се получава зад по-плътни участъци на меки тъкани, кости, конкременти. Тази сянка винаги следва хода на лъча. Акустично подсилване се наблюдава зад среда със слабо затихване спрямо околните тъкани и се наблюдава зад течни колекции.

Ултразвукови апарати

Първото поколение УЗ апарати включва А-скан устройсва, Доплер апарати работещи в непрекъснат режим и статични В- скенери.

Въвеждането на изобразяване в сивота скала (gray scale imaging) дава началота на второто поколение УЗ апарати.

Развитието на методите за сканиране в реално време (real time) дават началото на третото поколение УЗ апарати.

Усъвършенстване на динамичното фокусиране, следящото филтриране, променливата апертура, многоканалните апарати, цветно сканиране, high definition imaging, ultrafast scanning, multifrequency scanning и пр., които се реализират под програмно управление са постижения, които въведоха четвъртото поколение УЗ апарати.

Сканирането с много висока ултразвукова честота се използва за изследване на повърхностни структури, при което се постига отлична разделителна способност. При втората генерация УЗ апарти се използва честота от 2.25 MHz, при третотто поколение 3.5 MHz. Днес се работи с 4.5 - 5 MHz, което до скоро се считаше за приложимо само в педиатрията. При сканирането на млечната жлеза може да се използват и честоти от 30 MHz., при роговицата на окото - 10 - 20 MHz, при сканиране на мускули и сухожилия - 10 - 20 MHz, а при сканиране на кожни структури - 40 - 100 MHz.

Тримерно УЗ изобразяване

За тази цел е необходимо снемането най-малко на две, а най-добре на три проекции, които да са перпендикуларни една на друга. Това не може да стане в реално време, поради което се снемат повече проекции, т. е. повече сканирани равнини. Тримерната реконструкция се постига чрез използването на съответни алгоритми. Съществува и динамично тримерно изобразяване (4 D imaging) в реално време. Полученият и запаметен образ може да се върти в различни равнини и от него да се получават определени срезове.

Термини в УЗ изобразяване

Absorbtion - трансформиране на ултразвуковата енергия в друг вид, главно топлинна.

Acoustic enhancement - акустичното подсилване е зона с повишен интензитет на ехата зад обекти с ниско акустично съпротивление, напр. кисти.

Acoustic impedance - произведение от плътността и скоростта на разпостранение.

Acoustic shadow - акустичната сянка е зона с понижен интензитет на ехата зад обект с високо акустично съпротивление (кост или конкремент).

Apertura - група елементарни кристали от един преобразувател, които предават или приемат едновременно.

Apodization - аподизацията е метод за подтискане на страничните листа (артефакти).

Attenuation - затихването е загуба на интензитета на ултразвука при разпостранението му в дадена среда.

Beam - лъчът е съвкупност от последователни във времето и пространството ултразвукови вълни, които се разпостраняват в определена посока.

Beam profile -профилът на лъча е графично изображение на намалението на УЗ интензитет встрани от централната ос, посока на УЗ лъч.

Bidimensional imaging - двумерното изобразяване е сканиране в равнина с координати дълбочина и ширина (В-скан), за разлика от едномерното изобразяване с координати дълбочина и време (А-скан, М-скан).

B-mode - В-скан е отразяване на отразените сигнали чрез скала на яркостите върху монитора.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ултразвук - основни положения 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.