Категория "Физика"


Категория на документа: Документи по Физика
Огледалата са невероятни! Всъщност думата mirror идва от латинското mirari, което означава да се чудя в нещо или да се възхищавам на нещо. От там идва и думата Miracle - чудо. Знаете, че като застанете в стая и на две от стените има огледала, те се отразяват едно в друго до безкрайност. Ами ако вместо правоъгълна призма, стаята бече перфектна сфера? Първия въпрос очевидно ще бъде свързан със източника ни на светлина. Ако сте в тази стая и имате фенерче и го включите, тогава светлината ще продъл

Категория на документа: Документи по Физика
 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ РЕФЕРАТ По дисциплината: Философия на науката На тема: От черните дупки , Големия взрив до произхода на живота и еволюцията Изготвила: Проверила: Ралица Ю. Росенова д-р Анна Иванова специалност: История и Философия Фак. № 55027 Велико Търново 2013г. Реших да пиша по тази тема защото ме вълнува и буди интерес не само от моя страна ,но и на много други автори ,учени и обикновени хора. Исках да се запозная по подробно всъщ

Категория на документа: Документи по Физика
Видове диоди. Особености, характеристика и приложеине. Полупроводниковите диоди могат да се класифицират по различни критерии, според конструкцията си те са: точкови, плоскостни според предназначението им, изправителни, детекторни, импулсни, опорни, параметрични, обърнати и др. Според разсейваната мощност: маломощни ( до 0.3А) средномощни (0.3А до 3А) мощни ( над 3А) Според работната им честота Нискочестотни Средночестотни Високочестотни Свръх високочестотни Според изпозлвания полупроводник: Си

Категория на документа: Документи по Физика
Част 1. КЛАСИЧЕСКА МЕХАНИКA Тема 1. КИНЕМАТИКА Въпрос 1. Как се определя моментната скорост, какво е посоката й и мерната единица? Моментната скорост характеризира движението в малък интервал от време dt. Интервалът dt е толкова малък, че през него не настъпват практически никакви изменения на скоростта, т.е. за време dt движението е равномерно. Движения, които се извършват с постоянна моментна скорост, се наричат равномерни движения. Посоката на моментната скорост може да е растяща ( положител

Категория на документа: Документи по Физика
 Атомна теория или Теория на атома във физиката и химията е теория за състава на материята и по-точно на веществото, според която то е съставено отделни единици - атоми, а не се поддава на безкрайно делене. Идеята за атомния строеж на веществата, възникнала в древността и възродила се в края на 18 и началото на 19 век, бързо се утвърждава чрез атомната хипотеза на Дж. Далтон, Скоро хипотезата прераства в теория, но представите за неделимостта на атома все още властват. До края на 19 век учените

Яндекс.Метрика
92 92 100 100