Категория "Физика"


Категория на документа: Документи по Физика
 Ултразвук - основни положения. Утразвук УЗ наричаме механичните трептения в дадена материална среда с честоти над 20 kHz. Тези трептения варират от 20 Hz до 20 kHz. В този обхват човешката говорно-слухова система може да генерира и приема механични трептения. Инфразвук е названието на трептения с честоти под 20 Hz. Разстоянието между две еднакви състояния на трептенията се нарича дължина на вълната. Тя зависи от скороста на вълната и трептенията й. Дължината на вълната се измерва в mm, скорост

Категория на документа: Документи по Физика
ЗАЩО НЕБЕТО Е СИНЬО ? Може би гледайки към небето често се чудите откъде идва този красив син цвят. В природата няма нищо случайно и синьото небе не прави изключение. Зад него се крие истински научен феномен, познат като законът на Релей. Това е когато много малки частици разпръсват светлината в различни посоки. Частиците са с по-малка дължина от тази на светлината, а понякога дори и с големината на атом. Когато светлината преминава през атмосферата на Земята, една част от нея не среща почти ни

Категория на документа: Документи по Физика
2. Възникване, развитие и разпространение на ветровоте вълни Проблема за възникването на ветровите вълни и тяхното развитие от рифели до огромни щормови вълни не се третира от класическите вълнови теории. По тази причина са правени редица опити за теоретично и експериментално установяване на механизма на генерирането и развитието на вълните върху водната повърхност при въздействието на въздушен ветрови поток. От проведените наблюдения е установено, че енергията и количеството на движението се п

Категория на документа: Документи по Физика
 "Колкото повече изследвам вселената и изучавам детайлите от архитектурата й, толкова повече намирам доказателства, че в известен смисъл вселената трябва да е знаела, че ще се появим" Фриман Дайсън Всекидневието ни минава без нищо дори да разбираме от заобикалящият ни свят. Малко хора се замислят как е възникнала слънчевата светлина, благодарение на която живота ни е възможен; за гравитацията, която ни приковава към земята, или за атомите от които сме съставени. Размерите и възрастта на Космоса

Категория на документа: Документи по Физика
РЕФЕРАТ ПЛАНЕТИ И ЕКЗОПЛАНЕТИ > Слънчевата система > Планети > Екзопланети Преподавател: Изготвили: Димитричка Йорданова Ивалина Банева Деница Попова XII е клас Слънчевата система Слънчевата система съдържа Слънцето, деветте планети, над 68 спътници на планетите и голям брой малки тела (комети и астероиди). Счита се, че Слънчевата система се е формирала преди 4.6 млрд. години в резултат на гравитационен колапс на слънчевата мъглявина - облак от междузвезден прах, газове и лед. С течение на врем

Яндекс.Метрика
92 92 100 100