Категория "Физика"


Категория на документа: Документи по Физика
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" Филиал-Силистра План конспект на урок по Физика и астрономия в 7 клас на ПМГ" Климент Охридски", изнесен от Исмихан Садък Хюсеин на 29.10.2013г. на тема: Електрична енергия. Закона на Джаул- Ленц Методист............ Базов учител............ Доц. Д-р Богданова Д. Куртева 1. Дидактически анализ на видовете знания понятия, Отразяващи обекти: електрически калориметър, електрически предпазители- обикновени и автоматични. понятия, Отразяващи явления: количество то

Категория на документа: Документи по Физика
 Облаци Облак е видима маса кондензирани капчици или ледени кристали висящи в атмосферата над повърхността на Земята или друга планета. На Земята кондензираната субстанция е водна пара, която формира малки капки или ледени кристали, обикновено 0.01 mm в диаметър. Когато са обградени от милиарди други капчици или кристали те стават видими като облаци. Облачност Облачност е наличието на облаци над определен район на Земята. Това явление има две значения:: * Облаците са източник на валежите и техн

Категория на документа: Документи по Физика
Великотърновски университет " Св. Св. Кирил и Методий" Реферат по Система на сигурността в България Тема: Квантова парадигма на сигурността Изготвил: Диана Великова Проверил: Доц. д-р П. Недялков Факултетен номер: 28-ПДр Велико Търново, Април 2013 г. Терминът сигурност притежава много измерения. Можем да говорим за лична, обществена, национална, международна и т.н. Чувството за сигурност е строго индивидуално и трудно за определяне. Всеки сам усеща равнището на сигурност, която го заобикаля. Де

Категория на документа: Документи по Физика
Математическа гимназия "Баба Тонка" Протокол №2 Тема: Определяне на коефициента на триене. Изготвил: Веселин Василев, ученик от IX "д" , №4 I. Теоретична част 1. Всяко тяло, на което не действат сили,остава в състояние на покой,ако първоначално е било неподвижно,или продължава да се движи равномерно и праволинейно,ако първоначално се е движило. 2.Ускорението a ,с което се движи едно тяло, е правопропорционално на силата F , която му действа , и е обратнопропорционално на неговата маса m. 3. Тял

Категория на документа: Документи по Физика
 "Живият" лазер Първоначално принципът на стимулираното излъчване е приложен за микровълновата област на електромагнитния спектър. Така се появява мазерът , който излъчва сноп от микровълни. По-късно, когато принципът на действие е разширен и приложен за електромагнитни вълни в оптичния диапазон, се появява и лазерът. Първият лазер заработва на 16 май 1960 г. Той е с рубинов кристал за активна среда и използва лампа за оптичното напомпване. Схема на лазер Компоненти: 1 - активна среда 2 - източ

Яндекс.Метрика
92 92 100 100